Kuinka käyttää tasoa

Käsitelläksesi, miten tasoa käytetään, sinun ei tarvitse ottaa mitään erikoiskursseja tai mennä geologian laitokseen. On välttämätöntä tutkia kaikki työn vivahteet ja tutustua tekniikkaan, minkä jälkeen on mahdollista itsenäisesti suorittaa mittauksia huonommin kuin kokeneet asiantuntijat.

Taso rakennustyömaalla

Tasoa käytetään tarvittavien mittausten suorittamiseen ennen rakentamista.

Geodeettinen periaate rakennustyömaalla

Luonteeltaan suunnitelmien tekemisen yhteydessä on tarpeen määrittää useiden pisteiden korkeuserot perusosissa ja merkki, jota pidetään ehdollisena tasolla. Useimmiten työ tehdään käyttämällä tasoitus- ja geodeettisia kiskoja. Siten on mahdollista määrittää ja toteuttaa geometrinen tasoitus.

Tason mittausprosessi

Tason mittausprosessi.

Tässä tapauksessa laitteen optinen akseli on vaakasuorassa. Ehdollisen tason merkistä on tarpeen löytää viivojen merkkien välinen ero korkeusmerkkien kohdalla. Työn aikana kukin tällainen piste sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä tason asennuspisteestä. Taso on mitattava vähintään kolme kertaa, minkä vuoksi on laskettava aritmeettinen keskiarvo. Tietojen perusteella voit laatia maan suunnitelman.

Tämän laitteen toimintaperiaatetta tarkasteltaessa ei voida mainita vain tärkeää komponenttia, nimittäin tasoitussauvaa. Tämä on erikoispalkki, joka asennetaan pystysuoraan pisteisiin korkeuksien mittaamiseksi alustoilla. Tämä tuote on valmistettu puusta tai metallista (useimmissa tapauksissa alumiinista).

Laitteessa on vakiopituus (3-4 m). Liikkuvuuden helpottamiseksi kisko voidaan taittaa puoleen. Liittimien moderneilla vaihtoehdoilla on teleskooppinen liukumekanismi.

Takaisin sisällysluetteloon

Luettelo tasoittamiseen tarvittavista työkaluista

Normaalireiän sivuilla tasausta varten käytetään useimmissa tapauksissa asteikkoa: etupuolella merkintä tehdään metrisessä mittausjärjestelmässä ja kääntöpuolella - tuumassa. Ensimmäinen asia on asentaa kisko erityisellä merkillä alemman metallikannattimen kohdalle mittauspisteen keskelle.

Laitteen taso

Laitteen taso.

Mukavuuden vuoksi laitteessa on tässä vaiheessa erityisiä kädensijoja. Laatupalkkeissa, jotka on valmistettu rauta-nikkeli-seoksista, on aikaansaatu erityisiä kupla-tasoja, joita käytetään palkin pystysuoran asennon ohjaamiseen.

Valmistelun alkututkimuksen aikana maassa tehtävien töiden suorittamisessa on tärkeää tehdä kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksessa luonnonmaiseman kanssa tuotetun rakenteen kattava mallinnus.

Mittauspisteiden kuvaamisen tekniikka, joka siirtää reaalikokoisia arvoja tietokoneohjelmistoksi, mahdollistaa objektin simuloinnin ja sen vuorovaikutuksen ympäristön kanssa.

Tarvitset elementtejä, kuten:

  • tasolla;
  • erikoisohjelmistot;
  • rautatie.
Takaisin sisällysluetteloon

Maanpinnan tasoitusmenetelmät

Tasot ovat suuri joukko laitteita, joita käytetään määrittämään ja tallentamaan korkeiden eri elementtien tarkkaa sijaintia. Tässä tapauksessa elementit voivat olla mielivaltaisia ​​merkkejä ja maa-alueita, eivätkä tarkkoja maamerkkejä.

Tasauksen ydin on määritellä valmistetun rakenteen tasojen välinen korkeusero. Rakennustöiden kokonaismäärä riippuu tämän ylimäärän suuruudesta ja asianmukaisesta mittauksesta. Esimerkiksi rakennuksen ensimmäisen kerroksen suunnitellusta alkuperäisestä tasosta voidaan laskea kellarin syvyys, pohjaveden virtaus, vedenpoistojärjestelmän suunnittelu, sokeaalueen eristyksen tyyppi jne.

On olemassa seuraavat tasoitusmenetelmät:

Asennuksen taso mittausta varten

Tasojen asennuspisteet mittausten suorittamiseksi.

  1. Hydrostaattinen menetelmä. Perustuu nesteen sijainnin vastaaviin astioihin. Siinä on suuri tarkkuus ja se mahdollistaa mittausten tekemisen näkyvyyden rajojen ulkopuolella tiettyjen pisteiden välillä. Tällöin mittaukset liittyvät tarpeeseen sijoittaa ja täyttää suuria letkuja ja putkia nesteellä, joka joissakin tapauksissa ei ole kovin kätevä.
  2. Barometrinen menetelmä. Käytetään suurten arkkitehtuurirakenteiden suunnitteluprosessissa. Tämän menetelmän toteuttamiseksi sinun on käytettävä tarkkoja barometrejä ja erityisiä ohjelmistoja tietokoneille. Tätä menetelmää ei käytetä yksityisten talojen rakentamisessa.
  3. Trigonometriset mittaukset kääntämällä teodoliittia. Tämä menetelmä on hyvä, koska tässä tapauksessa ei tarvita apuvälineitä, joilla on ylimääräisiä hihnoja. Teodoliittimittaukset voidaan tehdä vaaka- ja pystysuunnassa. On kuitenkin paljon vaikeampaa käsitellä tämän laitteen toimintaperiaatetta kuin tavanomaisen tason toiminnassa. Haittapuolena on, että teodoliitti on paljon kalliimpaa.
  4. Korkeuskulmien geometriset mittaukset tavallisilla tasoilla tehdään yksinomaan yhdessä tasossa, ja ne on asennettava lisämerkinnöillä (liuskoja voidaan käyttää) niiden liikkumiseen paikasta toiseen. Lehden on tehtävä tarvittavat merkinnät.

Standarditason mittausten yksinkertaisuus ja luotettavuus, sen yhteensopivuus rakennustavoitteiden kanssa tekevät tästä laitteesta suosituimman monenlaisten töiden suunnitteluprosessissa: alustan kaatamisesta katon tarkkuuden tarkistamiseen.

Takaisin sisällysluetteloon

Standarditasojen rakentaminen ja luokittelu

Järjestelmän sijainti-akselit tasoa tarkistettaessa

Akselien sijainnin tasot kalibroimalla taso: A - B - kaaviot akseleiden sijainnista tarkastettaessa tasoa, g - kolmannen tarkastuksen tason sijainti

Tällä laitteella on yksinkertainen muotoilu. Kolmijalalla on tärkein optinen mekaaninen yksikkö, joka on integroitu linssijärjestelmä. Tämän solmun tulisi varmistaa säteen vaakasuuntainen kohdistaminen, mutta vain vähäinen poikkeama on sallittu. Linssit voivat antaa suoran tai käänteisen kuvion. Jälkimmäisessä tapauksessa mittauskisko on myös kääntävä maahan asennuksen aikana.

Kaikkien tasojen suunnittelun yläosassa täytyy rakentaa tasoantureita. Laitteen täsmällinen asennus maahan määrittää tulevien mittausten laadun. Pätevä erikoislääkäri tarkistaa säännöllisesti näiden anturien arvot ja suorittaa tarvittaessa säätöjä optisen mekaanisen yksikön erityisillä kallistusvipuilla. Laitteen satunnainen poikkeama voidaan havaita ajoissa paikasta tarkasti ja mitata uudelleen.

Ennen kuin käytät tasoa ja liuskoja, sinun täytyy tutustua korkeimpien korkeuden korkeuden geometristen mittausten laitteiden päätyyppeihin.

Yksinkertaisin ja edullisin on taso, jossa on sylinterimäinen taso, joka sijaitsee näköputkessa.

Tarkempi on mittari, joka korjaa automaattisesti asennusvirheet, mutta se maksaa paljon enemmän. Se on kätevää käyttää mittausprosessissa ongelmallisilla maaperillä: raunioilla, hiekalla jne. Laitteita, joissa on elektroninen mittausjärjestelmä, käytetään suurten esineiden suunnittelussa. Tätä suunnittelua on vaikea määrittää ja käyttää.

Mittaustarkkuusluokan mukaan tasoitusrakenteet voidaan jakaa seuraaviin pääryhmiin:

  • tekniset laitteet (merkintä H-10, H-12 jne.);
  • tarkat laitteet (nimitykset N-3: sta N-9: een);
  • korkean tarkkuuden laitteet (nimitykset N-05: stä H-2.5: een).

Merkinnässä olevat numerot osoittavat keskimääräisen mittausvirheen mm / km. On ymmärrettävä, että jopa tekninen laite antaa poikkeaman noin 1 cm 1 km: n etäisyydelle kohteeseen. Tämä riittää toteuttamaan tarkan suunnittelun ja suunnittelemaan suuren määrän rakennustöitä.

Takaisin sisällysluetteloon

Tason oikea käyttö: vaiheittainen opas

Lasertason toiminnan periaate

Lasertason periaate.

Ensimmäinen asia, joka sinun täytyy asentaa jalustaan. Kolmijalan kaikkien jalkojen kiinnitysruuvit on irrotettava. Tämän jälkeen jokainen tukielementti on työnnettävä vaadittuun pituuteen. Tällöin pituus voi olla erilainen, koska työkalu on asennettava karkeaan maastoon. Jalustan yläosa on asetettu vaakasuoraan. Sitten sinun on kiristettävä kaikkien tukielementtien kiinnitysruuvit. Suurin osa laitteista on varustettu sileillä kiinnikkeillä korjausta varten, jotka on asennettu jalustan jalkoihin. Ohjeiden avulla voit hienosäätää ylemmän alustan vaaka-asentoa.

Seuraava vaihe on asennettu tasoitus. Itse instrumenttiputki on kiinnitetty jalustaan ​​useilla ruuveilla. Seuraavaksi on käytettävä tasoantureita. Säätämistä varten tarvittavien ruuvien kiertämisen avulla on välttämätöntä saavuttaa kuplien keskipisteen sijainti suhteessa niihin sovellettaviin ominaisuuksiin. Mukavuuden vuoksi ensimmäinen askel on asettaa kuplan taso yhteen ikkunaan, eikä kiinnitä huomiota toiseen. Lisäksi seuraavaa tasoa säädetään ensimmäisen sijainnin seurannan perusteella. Laitetta on asteittain säädettävä, jotta asennuspaikalla saavutetaan vaakasuora sijainti.

Tämän jälkeen optinen-mekaaninen solmu on tarkennettu. Ennen kuin käytät optista tasoa, sinun on säädettävä kohdennetun putken okulaari käyttäjän näkökyvyn mukaan. Tämäntyyppisen vakiomallin painopiste on seuraava. Laite on suunnattava hyvin valaistuun ja melko suureen elementtiin, jonka jälkeen se toimii asetuksilla, kunnes hehkulangan verkko näkyy tässä elementissä mahdollisimman selkeästi. Lisäksi samoja vaiheita tulisi toistaa, kun liuskat on asennettu toiseen, ei liian valaistuun alueeseen. Kokeilu, jossa tarkennetaan tarkennusta eri valaistuselementteihin, voi auttaa jatkokokeissa.

Kun laite on asennettu mahdollisimman tarkasti, kohdistettu ja tarkennettu, havaintoja voidaan mitata ja tallentaa. Kaksi nauhaa on asetettava laitteen etu- ja takaosaan. Edessä näkyy tuloksena olevan korkeuden arvo, takaa käytetään indikaattoreiden kalibrointiin. Ensinnäkin sinun täytyy osoittaa taso mustan takapalkin puolella.

Tarkennuksen jälkeen merkkivalo on tallennettava aivohalvauksella. Sen jälkeen suoritetaan etulevyyn keskittyminen, keskiarvoindeksi asetetaan sen sivulle punaiseksi. Tätä prosessia kutsutaan tasoittamiseksi keskilinjaa pitkin. Tällöin tulokset ovat tarkkoja, voit tarvittaessa toistaa mittaukset helposti.

Puhuttaessa siitä, miten tasoa käytetään oikein, sinun pitäisi tietää, että kaikki on yksinkertaista. Sinun tarvitsee vain tietää kaikki vivahteet.

Lisää kommentti