Mikä on erotus laitteen ja teodoliittitason välillä

Nykyaikaiset korjaus- ja rakennustyöt eivät ole täydellisiä ilman tarkkojen instrumenttien käyttöä tasojen mittaamiseen. He auttavat heitä mittaamaan etäisyyden eroja avaruuspisteiden välillä, jotka ovat kaukana toisistaan. Tässä tapauksessa molemmat laitteet antavat käänteisen kuvan optisten putkien takia.

Teodoliitin ja tason välinen ero

Teodoliitti mittaa pystysuorat ja vaakasuorat kulmat, ja taso mahdollistaa kohteen tarkan sijainnin avaruudessa.

Tätä mittausprosessia kutsutaan tasoittamiseksi. Se voi olla hydrostaattinen, barometrinen, trigonometrinen ja geometrinen.

Teodoliitin tärkein ero tasolla

Takaisin sisällysluetteloon

Suurimmat erot optisten mittauslaitteiden käytössä

Laitteen taso

Perusohjaus tasaaminen.

Lasermittauslaitteiden laaja käyttö rakentamisessa ei salli lopullista voittoa teodoliiteista ja tasoista, joilla on aina ollut perinteinen käyttö geodeettisten töiden suorittamisessa. Mikä ero on tutkittujen laitteiden välillä?

Mitä vaikutusta virheellä on mittaustarkkuuteen? Onko olemassa erityisiä rajoituksia, joita ei pitäisi ylittää? Kuinka ottaa huomioon karttojen rakentamisen helpotuksen korkeus? Näihin kysymyksiin voidaan vastata tietäen teodoliitin ja tasoittamisen erityispiirteistä.

Teodoliitti on laite, jonka avulla voidaan mitata sekä vaaka- että pystykulmia. Työkalun avulla voit määrittää tarkasti mitattujen kulmien suuruuden avaruuden eri pisteiden välillä. Rakennusten kytkeminen tiettyihin pisteisiin liittyy niiden välisten kulmien mittaamiseen avaruudessa. Saatujen tulosten perusteella on mahdollista tehdä merkintä rakennusten ääriviivoista, tien profiilista ja muista määristä, jotka määräytyvät tuloksen tarkan mittauksen perusteella.

Optisen teodoliitin avulla tehdyt mittaukset jaetaan kolmeen luokkaan. Tämä sisältää tällaisia ​​laitteita kuten:

  1. Tarkat optiset teodoliitit, jotka antavat virheen 2-5 sekunnin kuluessa, ovat tällaisia ​​malleja kaikkein juoksevimpia rakennustöiden aikana.
  2. Tarkkuus, joka auttaa varmistamaan virheen 1 sekunnissa.
  3. Tekniset optiset teodoliitit, joiden tarkkuus on 1 minuutti.

Niitä käytetään maanparannus-, metsätalous- ja muissa paikoissa, joiden tutkiminen ei edellytä tarkkoja mittauksia. Tarkat teodoliittien avulla voit seurata rakennusten muodonmuutoksia, jotka tapahtuvat ajan myötä riippuen ympäristöolosuhteiden ja rakennuskohteiden oman painon vaikutuksesta.

Takaisin sisällysluetteloon

Laadukkaat mittauslaitteet

teodoliitti

Teodoliittisäätimet.

Rakennusalan ammattilaiset soveltavat korkeita laatuvaatimuksia rakennustyömailla, jotka ovat aina kasvaneet ajan myötä. Jotta rakennukset pystyttäisiin täyttämään kaikki tarpeelliset vaatimukset, rakennuttajien on tehtävä useita eri mittauksia työn määrittämisessä tehtyjen epätarkkuuksien määrittämiseksi. Näin voit siirtää koko rakentamisprosessia edelleen ottaen huomioon kaikki virheet, jotka korjataan ajoissa.

Kaikkien mittausten korkea laatu edellyttää geodeettisten instrumenttien käyttöä, jotka ovat osa melko suurta joukkoa mittalaitteita. Erityinen mittauslaite on suunniteltu suorittamaan tiettyjä mittauksia. Samalla on olemassa mittauslaitteita, jotka ovat moniprofiilisia ja monenlaisia ​​mahdollisuuksia.

Jos verrataan kahta laitetta erikoismittauksiin, teodoliitin käyttö liittyy yleisimpien mittausten suorittamiseen verrattuna tasoon, jonka erikoistuminen on kapeampi. Tästä huolimatta molemmilla mittauslaitteilla on laaja valikoima sovelluksia.

Teodoliittille on tunnusomaista kaksikanavainen optinen järjestelmä, joka tarjoaa mekanismin itsenäisimmän ja luotettavimman järjestelmän, joka liittyy kahden ympyrän, joka on yhden asteikon tasossa, rakentamiseen. Teodoliittisysteemi liittyy mikroskoopin käyttöön, jolla on tietty hintajako. Voit erottaa teodoliitin ympyrät yksittäisistä lyönneistä.

Takaisin sisällysluetteloon

Mitkä ovat mittaukset?

Tasoitusjärjestelmä

Scheme leveling.

Eri mittaustyypeissä käytetään erilaisia ​​tasoja, jotka erottuvat instrumentin tyypin ja sen toiminnan periaatteen mukaan. Käytä elektronisia laser- ja digitaalitasoja. Tällaisten laitteiden käyttö optisten tasojen avulla mahdollistaa geometrisen tasauksen.

Mittauslaitteessa on teleskooppi okulaarilla. Putken kiinnittämiseksi erikoisjalustalla, jossa on tukialusta, sekä ruuvijärjestelmä, joka mahdollistaa tason kääntämisen vaakasuorassa tasossa.

Voit vahvistaa optista tasoa nostovälineiden avulla, joiden avulla voit antaa instrumentille tarvittavan työasennon. Horisontaalinen liike on mahdollista tehdä tarvittavaa vertailupistettä käyttämällä korkeusruuvin käytön vuoksi. Vaaka-akselin, joka on vaakasuora, pitämiseksi automaattinen kompensaattori on järjestetty tasolle, jolloin voit lisätä paitsi nopeutta, jolla mittausprosessi suoritetaan, myös niiden tarkkuuden.

Geodeettisen välineen käyttö, joka voi olla sähköinen taso, mahdollistaa tarkemmat mittaukset. Instrumenttiohjelmiston saatavuus liittyy siihen, että saatuja mittauksia voidaan käsitellä reaaliaikaisesti, mikä tehdään mahdollisimman tarkasti. Tallennuslaite auttaa tallentamaan kaikki saadut mittausarvot.

Takaisin sisällysluetteloon

Lasertason suunnittelun ominaisuudet

Mittaus tason mukaan

Mittauspiirin tasoitus.

Nykyään lasertasoja käytetään laajalti rakentamisessa, jonka suunnittelun piirteet liittyvät näiden työkalujen helppokäyttöisyyteen. Optisen, laser- tai elektronisen tason toimintaperiaate on erilainen, mikä riippuu instrumenttien mekanismeista. Esimerkiksi lasertason suunnittelulle on tunnusomaista lasersäteilijän läsnäolo, joka toimittaa lasersäteen avaruuteen optisen prisman läsnä ollessa.

Tasosta peräisin olevat laserpalkit johtavat kahden tasaisesti kohtisuoraan sijaitsevan tason muodostumiseen avoimessa tilassa, jotka leikkaavat toisiaan. Jos ohjaat niitä, on mahdollista tehdä eri pintojen (seinät, lattia, oviaukot) kohdistus. Tällaisten tasojen työ antaa sinulle mahdollisuuden kutsua niitä paikallisiksi tai staattisiksi.

Määritä kiertotyypin lasertasot. Ne erottuvat sisäänrakennetun sähkömoottorin nopeutetusta työvaiheesta, jonka ansiosta laser-emitteri voidaan kiertää 360 °.

Prisman rooli tällaisissa laitteissa suoritetaan tarkentamalla linssejä, jotka luovat pisteen ulommassa avoimessa tilassa, joka on näkyvissä paljaalla silmällä. Tämä kohta muuttuu riviksi, joka on ihanteellinen linja. Tämäntyyppisiä tasoja käytetään korjaamaan ja viimeistelemään seinäpapereiden seinämiin liittymistä, laattojen asettamista, sokkelien laitetta jne.

Takaisin sisällysluetteloon

Mitä suunnittelun piirteitä on teodoliitti?

Teodoliittilaite

Teodoliittilaitteen kaavio.

Teodoliitti on laite, jonka avulla voit mitata vaakasuuntaisia ​​ja pystysuoria kulmia maahan. Ensimmäisillä teodoliiteilla oli viiva, joka sijoitettiin neulan kärjelle goniometrisen ympyrän keskelle. Viivaimen pyöriminen neulan kärjessä muistutti kompassin neulan liikettä.

Hallitsijalla oli erityisiä leikkauksia, joiden läpi säikeitä pelattiin, ja niillä oli merkitys raportointikertoimista. Keskellä oleva goniometrinen ympyrä yhdistettiin mitatun kulman yläosaan, jonka jälkeen se oli kiinteästi kiinnitetty.

Sitten kulman ensimmäinen puoli yhdistettiin hallitsijaan, joka kääntyi ottaen huomioon asteikon 1 mukainen määrä, jota goniometrillä oli. Sitten kulman toinen puoli oli linjassa linjan kanssa, huomaten laskurin nro 2. Seuraavaksi havaittiin erotus näytteiden nro 2 ja nro 1 arvojen välillä ja tulos oli sama kuin kulma. Liikkuvaa hallitsijaa kutsuttiin alidadeksi, ja sana "limba" oli goniometrisen ympyrän nimi. Yhdistääkseen hallitsijan ja kulman puolet käytettiin viziereitä, jotka olivat vielä alkeellisella tasolla.

Takaisin sisällysluetteloon

Laitteet, jotka ovat osa teodoliittisuunnittelua

Teodoliitin pystysuoran kulman mittaus

Teodoliitin pystykulman mittausjärjestelmä.

Nykyisille teodoliiteille on ominaista samat toimintaperiaatteet ja rakenteellisten elementtien nimet. Mittauskulmien ajatus liittyy teleskoopin läsnäoloon, jossa yhdistyvät kulman alidade ja sivut. Putkea ei saa pyöriä korkeudessa vaan myös atsimuutissa.

Laitteessa on mittakaavassa laite, jonka avulla voit lukea. Teodoliitin rakentamiseen on järjestetty vankka metallikotelo. Jotta aldad ja limba saataisiin sujuvaksi, saadaan aikaan akselijärjestelmä.

Näiden elementtien ympyrässä liikkumisprosessia säännellään kiristysruuvien avulla. Voit luoda teodoliitin maan pinnalle käyttämällä erityistä jalustaa. On myös optinen röyhelö (filamentti kaura), jonka avulla voidaan yhdistää putkilinja ja raajan keskiosa.

Kulman mitatessa sivut tulisi heijastaa raajan tasolle pystytasolla, joka on liikkuva ja jota kutsutaan kollimaatioksi. Teleskoopin havaintoakseli on mukana sen muodostamisessa, kun se pyörii oman akselinsa ympäri.

Teodoliitilla on puolestaan ​​vaaka- ja pystysuuntaiset säikeet, jotka on järjestetty halkaisijoiksi. Näiden kierteiden ansiosta on havaittavissa. Kun kaksi vaakasuuntaista kierreä on sijoitettu tasaiselle etäisyydelle yksinkertaisesta poikkikierteestä, joka on vaakasuora, niitä kutsutaan etäisyysmittareiksi.

Takaisin sisällysluetteloon

Eroja teodoliitti- ja tasolaitteissa

Tärkeimmät erot tason ja teodoliitin mittauslaitteiden välillä liittyvät niiden mekanismien järjestelyyn.

Optinen taso

Kaavio optisen tason elementeistä.

Instrumenttien erot voidaan havaita teodoliitin ja mittaustangon kaksikanavaisen vertailujärjestelmän läsnä ollessa, kun lyönnit ovat tasolla. Ensimmäisessä tapauksessa optinen järjestelmä ottaa käyttöön mikroskoopin, jolla on tietty jakohinta. Tason rataosien avulla mitat tehdään metreinä, senttimetreinä, millimetreinä.

Teodoliitilla on monipuolisuutensa ansiosta täydellinen referenssijärjestelmä, joka liittyy digitaaliseen indeksointiin, joten teollisuus on käynnistänyt erilaisia ​​muunnettuja laitteita. Nykyaikainen teodoliittilaite eroaa perusmallista kompensoijan läsnäololla, joka on vastuussa havainnointimahdollisuuksien asennuksesta.

Toisin kuin taso, minkä tahansa mallin teodoliittia voidaan soveltaa kahdella tasolla kerralla. Ei vain vaakasuoralla tasolla, kuten tasolla, vaan myös pystysuoralla. Instrumentointiin liittyy teodoliittien tuotannon kehittämistä, jotka erottuvat korkeamman tason teknisistä ominaisuuksista, jotka koskevat myös niiden toiminnallisia ominaisuuksia.

Teodoliitin laajuus on laajempi kuin taso, koska on mahdollista tehdä tarkkoja tutkimuksia ja laskelmia. Jos verrataan kahdenlaisia ​​laitteita, niin tietyn luokan käyttötasolle annetaan erityisvaatimuksia.

Takaisin sisällysluetteloon

Teodoliitin ja tason laadullisen käytön edellytykset

Kirjanpidon teodoliittikuvaus

Esimerkki teodoliittikartoituksesta.

Maanmittaajat haluavat mieluummin, että tutkimukseen tarvitaan kaksi välinettä, joista jokainen on kätevä tietyille mittausolosuhteille. Käytännössä on tarkoitus soveltaa parannettua tallennusta, joka ei enää ole kaavamainen, kuten ennen tasoa.

Muutamassa vuodessa teodoliitilla, jolla ei ole mahdotonta hallita geodeettista, on hyvin varustettu rakenne. Esimerkiksi laitteessa on mahdollista käyttää erikoispiirejä.

Jos tarkastajien on työskenneltävä avoimessa tilassa, laserin käyttö ei välttämättä ole yhtä kätevä kuin mittausten tekeminen teodoliittilla. Tämä johtuu siitä, että kirkkaassa ja epähomogeenisessa valaistuksessa tason lasersäde voidaan jättää huomiotta. Yleensä kenttämittausolosuhteissa perinteinen teodoliitti on käyttökelpoisempi optinen laite, joka ei vaadi paristoja tai akkua käytettäväksi.

Teodoliittien kaukoputket on varustettu neljällä eri langalla. Verkon filamenttien ja linssin optisen keskipisteen leikkauspisteitä kutsutaan putken näköakseliksi. Laitteen valmistus on liitetty laitteeseen kohtisuoraan pystysuoraan akseliinsa nähden, joka on tärkein. Kun pystysuora akseli asennetaan tarkasti, jokainen teleskoopin pyöriminen, joka on kiinnitetty nolla-asentoon, tarkkailuakselin sijainti olisi liitettävä vaakatasoon. Tämä taso on perusluonteinen, koska sen putkessa voi olla vain nolla-asema.

Takaisin sisällysluetteloon

Tärkein ero tason ja teodoliitin välillä käytännön sovelluksissa

Takaisin sisällysluetteloon

Miten jalustan mittaustyökalut asennetaan

Asennettaessa tasoa ei tarvita tasoa. Laitteen päätä on valvottava siten, että se ottaa enemmän tai vähemmän vaaka-asentoa.

Teodoliittitutkimus

Teodoliittikartoitus.

Jos haluat asentaa teodoliitin, sen jalustan on oltava keskitetty. Tätä varten kiinnitetty ruuvi kiinnitetään putkilinjaan. Jalusta on asennettu siten, että putkilinja on lähempänä tapin keskiosaa, joka toimii työkalun pysyvän pisteen merkitsemiseksi.

Jalustan säätö on tehtävä työntämällä jalat toisistaan ​​ja siirtämällä ne teleskoopilla varustetun mittalaitteen kiinnittämiseksi. Tämän jälkeen jalustan hampaat on kiinnitettävä ja säädettävä tarkemmin painamalla jalkaa tietyn jalkan ulkonemaan.

Kun tämä toimenpide on päättynyt, taso tai teodoliitti poistetaan kotelosta tai laatikosta, jotta laite asennetaan, kohdistamalla nosto- ruuvien päät jalustan pään erityisiin loviin. Seuraavaksi kierrä ruuvit, jotka nostavat, samalle korkeudelle ja kiinnitä työkalu jalustalle.

Takaisin sisällysluetteloon

Laitteen asentaminen jalustalle

Nostoruuvit ja tasot mahdollistavat tason tai teodoliitin asennuksen. Tämä johtuu tarpeesta nostaa pystysuuntainen pääakseli pystyasentoon. Jos asennat tason, napsauta sitten jalustan uloketta niin, että pyöreä taso on keskiasennossa.

Seuraavaksi teleskooppi tulisi sijoittaa asentoon, joka on samansuuntainen kahden nosto- ruuvin linjan kanssa. Kääntämällä eri suuntiin teleskooppiin kiinnitetty kupla tulee asettaa keskiasentoon.

Toista sitten teleskoopin pyöriminen asettamalla se yhdensuuntaisesti linjan kanssa, mikä viittaa kahteen muuhun ruuviin. Tämän seurauksena taso olisi jälleen keskiasennossa. Silloin minkä tahansa tason teleskoopin kierros ei tuo kupliaan tietystä paikasta.

Takaisin sisällysluetteloon

Mittausvirheen erot

Optisen tason käyttö liittyy suhteellisen arvon määrittämiseen, joka ilmaisee minkä tahansa merkin aliarvostuksen tai ylittymisen asteen suhteessa tason asennukseen liittyvään pisteeseen. Tee optinen taso käyttäen tarvittavat mittaukset etäisyydestä kiskosta.

On tärkeää määritellä tarkasti vaakatasossa olevat kulmat. Tämä riittää kuitenkin tekemään maalaistalon perustan. Tätä tarkoitusta varten ei ole tarpeen käyttää kallis optista teodoliittia tähän tarkoitukseen.

Usein optisen tason mittausvirhe on alhaisempi kuin kalleimman laserlaitteen virhe, jolla on suuri tarkkuus. Tavanomaisten laitteiden malleissa virhe on noin 2 mm 1 km: n kaksoiskäyrän kohdalla. Tästä syystä optisen tason käyttö on yleisempää pidemmillä etäisyyksillä ja tarkka mittaustulos.

Minkä tahansa tason optiikalla on tyypillinen pienin kiskonpoiston aste laitteen asennuspisteestä, joka on 0,4 m. Tämä arvo riittää, jotta rakennustyöt voidaan suorittaa myös vähäpätöisillä kohteilla.

Lisää kommentti